TRAXsuites retningslinjer for personvern - Azolver

Sommertid hos Azolver Norge AS
Fra mandag 1 juli t.o.m. fredag 26 juli har vi åpent fra kl. 09:00 til kl. 15:00

Personvernerklæring for TRAXsuite

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Azolver samler inn, bruker og avslører personopplysninger og hvilke valg du har med hensyn til dine personopplysninger.

Når vi refererer til «Azolver», mener vi Azolver Svenska AB, selskap som er registrert i Sverige, registreringsnummer 556061-6533, adresse SE-19124 Sollentuna, Hammarbacken 12  (heri referert til som «vi», «oss» eller » våre»).

Vi fungerer som behandlingsansvarlig eller behandler av dine personopplysninger, som forklart mer detaljert i avsnittet «Anvendelse av denne personvernerklæringen» nedenfor.

I den grad informasjon er assosiert med en identifisert eller identifiserbar fysisk person og er beskyttet som personopplysninger i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning, refereres det til i denne personvernerklæringen som «personopplysninger».

 

Anvendelse av denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder for alle personlige data som samles inn eller sendes inn når du installerer eller bruker pakkesporingsapplikasjonen «TraxSuite» («applikasjonen») og tjenester vi tilbyr relatert til denne applikasjonen («tjenestene»), og når du besøker nettstedet vårt.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjepartsapplikasjoner eller programvare som integreres med tjenestene gjennom applikasjonen vår («Tredjepartstjenester») eller andre tredjepartsprodukter, -tjenester eller virksomheter.

Tilgang, levering og bruk av tjenestene skal styres av en separat avtale med våre kunder («Kundeavtalen»), inkludert behandling av eventuelle personopplysninger eller annet innhold som sendes inn gjennom Applikasjonen («Kundedata»).

En kunde er organisasjonen som inngikk kundeavtalen med oss. Kunden (for eksempel din arbeidsgiver) kontrollerer alle tilknyttede kundedata og dens forekomst av tjenestene. Hvis du har spørsmål om spesifikke applikasjonsinnstillinger og personvernpraksis, vennligst kontakt kunden. Hvis du har mottatt en invitasjon til å bli med i applikasjonen, men ennå ikke har opprettet en konto («tjenestekonto»), bør du be om hjelp fra kunden som sendte invitasjonen.

 

Personopplysninger vi behandler

Vi kan samle inn, motta og behandle kundedata og annen informasjon og data («annen informasjon») på en rekke måter:

– Kunde Data. Kunde eller enkeltpersoner som har fått tilgang til applikasjonen av en kunde («Kundens autoriserte bruker») kan sende inn kundedata til oss når du bruker tjenestene. For eksempel kan kunden eller kundens autoriserte bruker gi via applikasjonsnavn og kontaktinformasjon om kundens autoriserte bruker, informasjon om pakken og pakkeleveringsinformasjon.

– Annen informasjon. Vi samler også inn, genererer og mottar annen informasjon:

(a)   App- og kontoinformasjon. For å opprette eller oppdatere tjenestekonto i vår applikasjon, gir du eller kunden (f.eks. din arbeidsgiver) oss en e-postadresse, telefonnummer, passord og lignende kontodetaljer. I tillegg kan kunden gi oss faktureringsinformasjon, som kontaktinformasjon, bankinformasjon og adresse.

(b)   Kommunikasjonsdata. Vi kan sende deg Tjenester, tekniske og andre meldinger eller kontakte deg for å informere om endringer i Tjenestene våre og viktige Tjenesterelaterte meldinger, som sikkerhets- og svindelmeldinger.

(c)   Metadata for tjenester. Når kundens autoriserte bruker samhandler med applikasjonen og tjenestene, genereres metadata som gir ytterligere kontekst om handlingene til kundens autoriserte bruker. For eksempel, hvilke typer tjenester som brukes (hvis noen);

(d)   Loggdata. Våre servere samler automatisk inn informasjon når du går inn på eller bruker våre nettsider eller tjenester og registrerer den i loggfiler. Disse loggdataene kan inkludere IP-adressen (Internet Protocol), adressen til nettsiden som ble besøkt før du brukte nettstedet eller tjenestene, nettlesertype og -innstillinger, informasjon om nettleserkonfigurasjon og dato og klokkeslett for bruk av tjenestene;

(e)   Stedsinformasjon. Vi kan motta informasjon fra enhetene dine som hjelper oss med å anslå posisjonen din. Vi kan samle inn posisjonsinformasjon fra enheter i samsvar med samtykkeprosessen gitt av enheten din, og du kan endre denne identifikatoren i enhetsinnstillingene.

 

Hvordan vi behandler personopplysninger

Generelt er ingen pålagt en lovfestet eller kontraktsmessig forpliktelse til å gi noen kundedata eller annen informasjon. Enkelte personopplysninger samles imidlertid inn automatisk, og hvis noen personopplysninger ikke oppgis, kan det hende vi ikke kan levere tjenestene.

Kundedata vil bli brukt og behandlet av oss i samsvar med kundens instruksjoner, inkludert eventuelle gjeldende vilkår i kundeavtalen og kundens bruk av tjenestefunksjonalitet. Når det gjelder kundedata, er vi en behandler og kunden er den behandlingsansvarlige, som bestemmer formålene og midlene for behandlingen av kundedata. Kunden kan for eksempel gi og fjerne tilgang til applikasjonen, tildele roller, få tilgang til, dele, endre, eksportere og fjerne kundedata og på annen måte bruke kontrollene og retningslinjene for tjenestene.

Vi behandler stedsinformasjon kun basert på samtykke fra kundens autoriserte bruker, og du kan endre denne identifikatoren i enhetsinnstillingene.

Vi bruker annen informasjon for å beskytte våre legitime interesser i driften av våre tjenester, nettsteder og virksomhet og for å utføre våre tjenester til kunden. Mer spesifikt bruker vi annen informasjon til følgende formål:

For å tilby, vedlikeholde og beskytte våre tjenester. Dette inkluderer bruk av annen informasjon for å støtte levering av tjenestene under en kundeavtale, forhindre eller adressere tjenestefeil, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, analysere og overvåke bruk.
For å kommunisere med deg ved å svare på dine forespørsler, kommentarer og spørsmål. Hvis du kontakter oss, kan vi bruke din annen informasjon til å svare.
For fakturering, kontoadministrasjon og andre administrative forhold. Vi må kanskje kontakte deg for fakturering, og vi bruker applikasjons- og kontoinformasjon til å administrere kontoer og holde styr på fakturering og betalinger.
For å undersøke og bidra til å forhindre sikkerhetsproblemer og misbruk.

Hvordan vi henter inn og deler informasjon

Kunder bestemmer sine egne retningslinjer og praksis for deling og utlevering av kundedata. Vi kontrollerer ikke hvordan kunder velger å dele eller avgi kundedata. Vi kan dele og avgi kundedata i samsvar med en kundes instruksjoner og med passende samtykke i samsvar med vilkårene i kundeavtalen og kundens bruk av tjenestefunksjonalitet.

Når kundens autoriserte bruker sender inn personopplysninger i applikasjonen, kan de vises til andre autoriserte brukere i applikasjonen. For eksempel kan kundens autoriserte brukers navn og e-postadresse vises sammen med profilen deres. Kunderepresentanter (administratorer) og kundens autoriserte brukere kan ha tilgang til, endre eller begrense tilgangen til kundedataene.

Vi kan engasjere tredjepartsselskaper som tjenesteleverandører eller forretningspartnere for å behandle personopplysninger og støtte virksomheten vår. Disse tredjepartene kan for eksempel tilby lagringstjenester. Vi kan også dele persondata til våre tilknyttede selskaper, foreldre og/eller datterselskaper. Vi tar nødvendige skritt for å sikre at tredjepartsselskaper behandler personopplysninger i samsvar med nødvendige og tilstrekkelige sikkerhetstiltak og ellers i samsvar med databeskyttelseslovgivning og beste praksis.

Vi kan avsløre kundedata eller annen informasjon hvis vi med rimelighet tror at utlevering er i samsvar med eller kreves av gjeldende lover, forskrifter eller juridiske prosesser. Vi kan avsløre kundedata eller annen informasjon for å beskytte og forsvare rettighetene, eiendommen, brukerne våre eller tredjeparter, eller i forbindelse med å undersøke og forhindre ulovlig aktivitet, svindel eller sikkerhetsproblemer, inkludert for å forhindre skade.

Vi vil ikke avsløre flere personopplysninger enn nødvendig for utleveringsformålet og med hensyn til regulatorisk lovgivning og databeskyttelseslovgivning

Vi overfører ikke personopplysninger utenfor EU og land i det europeiske økonomiske området.

 

Oppbevaring av data

Vi vil bare beholde personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene angitt i denne personvernerklæringen eller som kreves av forskriftslovgivning eller databeskyttelseslovgivning.

Vi vil beholde kundedata i samsvar med en kundes instruksjoner, inkludert eventuelle gjeldende vilkår i kundeavtalen og kundens bruk av tjenestefunksjonaliteten. Kunden kan kanskje tilpasse oppbevaringsinnstillingene og bruke de tilpassede innstillingene på applikasjonsnivå.

Vi kan beholde annen informasjon så lenge det er nødvendig for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette kan inkludere å beholde din annen informasjon etter at du har deaktivert tjenestekontoen din i den tidsperioden som trengs for å forfølge legitime forretningsinteresser, overholde juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve våre avtaler.

Dine rettigheter

Du har visse lovfestede rettigheter i forhold til behandling av dine personopplysninger. Med forbehold om eventuelle unntak gitt ved lov, kan du ha rett til å be om tilgang til informasjon, samt å søke å oppdatere, slette eller korrigere denne informasjonen. Du kan vanligvis gjøre dette ved å bruke innstillingene i tjenestekontoen din. Hvis du ikke kan bruke innstillingene, kontakt Kunden for ytterligere tilgang og assistanse.

Du har rett til å klage på bruken av personopplysningene til den svenske myndigheten for personvern (www.imy.se) hvis du finner ut at behandlingen av dataene dine krenker dine rettigheter og interesser.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Lover, forskrifter og bransjestandarder utvikler seg, noe som kan gjøre disse endringene nødvendige, eller vi kan gjøre endringer i tjenestene våre. Vi vil gjøre endringene tilgjengelige på denne siden og oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring for å holde deg informert. Hvis vi gjør endringer som vesentlig påvirker personvernrettighetene dine, vil vi gi ytterligere varsel, for eksempel via e-post eller gjennom applikasjonen. Hvis du er uenig i endringene i denne personvernerklæringen, bør du deaktivere tjenestekontoen din. Kontakt kunden hvis du ønsker å be om fjerning av personopplysninger under deres kontroll.

 

Kontakt oss

Ta også gjerne kontakt hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller hvis du ønsker å utøve noen av dine lovfestede rettigheter. Vi vil svare innen rimelig tid. Du kan kontakte oss på gdprcompliance.se@azolver.com eller på postadressen vår nedenfor: Box 408, Hammarbacken 12, SE-19124 Sollentuna.

 

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.