Personvernerklæring - Azolver

AZOLVER PERSONVERNSREGLER

GENERELLE BESTEMMELSER

Azolver tar ansvar for personopplysningene vi behandler om deg. Vi er en global organisasjon med tilstedeværelse i mange land.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan våre nettsider, tjenester og produkter fungerer, og hvordan vi behandler (samler inn, bruker, deler) informasjon.

I denne merknaden, når vi refererer til «oss», «vi» eller «vår», mener vi Azolver Group-selskapet eller -selskapene som gir deg Azolver-nettsidene og tilknyttede produkter i ditt land. Når vi refererer til «Azolver Group», mener vi alle Azolver Group selskaper.

Vi vil jevnlig gjennomgå og oppdatere denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen ble sist gjennomgått og oppdatert 01.03.2022. Vi skal ha rett til å endre datapolitikken ensidig når som helst, basert på gjeldende lovgivning. Vi vil informere deg om endringen av datapolitikken via nettstedet vårt.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI OM DEG

Vårt hovedformål med å samle inn dine personopplysninger er å tilby og forbedre tjenesten, produktene og opplevelsene du forventer av oss.

Personopplysningene som vi behandler om deg vil hovedsakelig falle inn under en av følgende kategorier:

Personlig informasjon

Når du inngår en kontrakt med oss ​​behandler vi følgende personopplysninger om din representant (ansatt, styremedlem eller kontaktperson)

· Navn

· epostadresse

· Telefonnummer

Vi behandler dine personopplysninger for å inngå en kontrakt med oss ​​og for å tilby og forbedre tjenesten og produktene du har bestilt fra oss. Vi anser behandlingen av kjøps- og registreringsdataene dine som nødvendig for gjennomføringen av kontrakten du er part i.

Kjøpsdata

Du kan kjøpe produkter og tjenester fra Azolver Group, og når du kjøper produkter/tjenester samler vi inn følgende personopplysninger:

Sendings- og fakturaadresse

Produkt(er) kjøpt, detaljer om ditt kjøpte produkt/tjeneste, for eksempel navnet på produktet/tjenesten, produktkategorien det tilhører, varenummeret og kjøpsdatoen
Finansiell informasjon (inkludert kreditt-/debetkort- og bankkontoinformasjon, kreditt- og tilbakebetalingshistorikk og informasjon om betalingsstandard)
Fakturahistorikk, som inkluderer en oversikt over kjøpte produkter/tjenester
Detaljer om samtaler du måtte ha med våre avdelinger angående kjøpsspørsmål
Vi bruker disse kjøpsdataene til å gjennomføre kjøpet ditt og/eller registrere produktet ditt. Kjøp og registrering av produkter skjer kun på din forespørsel. Vi anser behandlingen av kjøpsdataene dine som nødvendig for gjennomføringen av kontrakten du er part i.

Kundestøttedata

Vi behandler dine personopplysninger når du kontakter kundestøtteavdelingen, eller når du kommuniserer med en av våre representanter via e-post, telefon eller skriftlig, og vi vil bruke følgende personopplysninger:

Dine personlige data
Anropsregistreringen og historikken din, kjøpshistorikken, innholdet i spørsmålene dine eller forespørsler du har adressert.

Vi bruker disse kundestøttedataene for å gi deg kundestøtte, svare på dine henvendelser, oppfylle forespørslene dine og gi deg relatert kundeservice, for eksempel reparasjon eller innløsning av produkter/tjenester. Vi bruker også disse personopplysningene til å forbedre, fikse og tilpasse produktene og tjenestene våre.

Hvis vi tilbyr denne tjenesten på grunnlag av en avtale med deg, anser vi behandlingen av dine personopplysninger som nødvendig for å oppfylle kontrakten du er part i.

I andre tilfeller anser vi at behandlingen av dine personopplysninger i ovennevnte sammenheng er basert på en legitim interesse fra Azolver.

Markedsføringsdata

Du kan velge å registrere deg for markedsføring og salgsfremmende kommunikasjon.

Når du registrerer deg for markedsførings- og salgsfremmende kommunikasjon, vil vi bruke følgende personopplysninger:

Epostadresse
Dine interaksjoner med Azolver-nettsiden, e-postene du klikket og åpnet og deltakelse på arrangementer

Vi bruker disse markedsføringsdataene til å sende deg markedsførings- og reklamemeldinger. Behandlingen av markedsføringsdata er basert på ditt samtykke, dvs. gitt på frivillig basis.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt for å motta markedsførings- og reklamemeldinger via avmeldingslenken nederst i hver reklame-e-post du kan motta fra oss.

Sosiale medier data

Når du samhandler eller kommuniserer på sosiale mediekanaler/sider/kampanjer og blogger (f.eks. når du klikker på «liker» eller «del», når du legger ut og deler kommentarer og når du sender inn vurderinger og anmeldelser), behandles personopplysningene dine av en tredjepart som leverer sosiale medietjenester til Azolver. Dette betyr at tredjeparten som leverer sosiale medietjenester vil beholde en kopi av dine online offentlig tilgjengelige interaksjoner som tredjeparten har gitt oss tilgang til.

Personopplysningene vi samler inn inkluderer offentlig tilgjengelige data gitt i sosiale medier-sammenheng av deg fra den relevante sosiale medieleverandøren via en tredjepart som tilbyr sosiale medietjenester som: navn, kjønn, fødselsdag eller alder, hjemmeside, profilbilde, tidssone , e-postadresse, land, interesser og kommentarer og innhold du har lagt ut/delt.

Vi bruker disse personopplysningene for å få et generelt syn på meningene til folk om oss og våre merkevarer og for å få en ide om relevante online influencers og for å løse problemer og/eller forbedre våre produkter og tjenester eller starte en samtale med deg basert på forespørsler som du adresserte til oss.

Vi anser behandlingen av sosiale mediedata i ovennevnte sammenheng for å være basert på en legitim interesse til Azolver.

Tekniske data

Når du bruker nettsiden vår, kan vi bruke følgende personopplysninger:

Din Internet Protocol (“IP”) adresse. IP er en numerisk etikett som tildeles hver enhet (f.eks. datamaskin, skriver, mobilenhet eller server) og er vanligvis knyttet til stedet du går inn på Internett fra.
Informasjon om tjenestebruk, for eksempel tilgangsdato og klokkeslett, enhetstype og enhetsidentifikasjon, operativsystem og maskinvareinnstilling, nettlesertype
Vi behandler tekniske data for å sikre at grensesnittet vårt er tilgjengelig for deg for å tilpasse, måle og forbedre tjenester og innholdet på nettstedet vårt, og for å utvikle nye tjenester. Vi anser behandlingen av sosiale mediedata i ovennevnte sammenheng for å være basert på en legitim interesse til Azolver.

HVORDAN SAMLER VI IN DATA

Mesteparten av dataene vi samler inn og behandler leveres direkte av deg. Vi samler inn og behandler informasjonen om deg i følgende situasjoner:

·      Informasjon du deler med oss ​​via nettstedet vårt, via e-post eller telefon, personlig i butikkene våre

·      Informasjon i kommunikasjon fra deg

·      informasjon fra interaksjonene dine på nettet gjennom informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier (se informasjonskapselvarselet for mer informasjon)

·      Informasjon fra tredjeparts dataleverandører som du har gitt tillatelse til å dele dataene dine

·      informasjon fra offentlige eller tredjepartskilder, for eksempel offentlige databaser

BRUKER VI «COOKIES»?
Ja, vi bruker informasjonskapsler hver gang du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapslene som brukes er oppført i våre respektive retningslinjer for informasjonskapsler som er tilgjengelige på informasjonskapselmeldingen.

Du kan velge å la datamaskinen din advare deg hver gang en informasjonskapsel sendes, eller du kan velge å slå av alle informasjonskapsler.

DELING AV DINE PERSONLIGE DATA

De fleste av prosessene våre er delt på tvers av Azolver Group, noe som betyr at vi må dele dine personopplysninger mellom oss. Vi sørger for at tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til de av våre ansatte som trenger det, og at alle ansatte forstår hvordan og hvorfor vi beskytter dine personopplysninger. Overføringer av personopplysninger mellom Azolver Group-enheter er basert på Azolver Groups legitime interesser.

Vi kan også utlevere dine personopplysninger:

Til våre tredjeparts tjenesteleverandører som leverer tjenester som betalings- og faktureringsbehandling, bestillingsoppfyllelse, kundeservice, leveringstjenester, webhotell, dataanalyse, markedsføringsinformasjon, revisjon, svindeloppdagelse og andre tjenester;
Til våre tilknyttede selskaper eller datterselskaper for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen;
Til forbindelsene dine knyttet til din sosiale mediekonto, til andre nettstedsbrukere og til din sosiale mediekontoleverandør, i forbindelse med din sosiale delingsaktivitet;
Når du samhandler med Azolver som bedriftskunde, leverandør eller forretningspartner, kan Azolver avsløre personopplysninger som er tilgjengelige i rapporter og andre dokumenter levert av deg eller bedriften din i henhold til et engasjement med andre forretningspartnere og leverandører.
Vi kan også bruke og avsløre dine personopplysninger som vi mener er nødvendig eller hensiktsmessig:

–        for å overholde gjeldende lov, som kan omfatte lover utenfor ditt bostedsland, for å svare på forespørsler fra offentlige og offentlige myndigheter, som kan inkludere myndigheter utenfor ditt bostedsland, om å samarbeide med rettshåndhevelse eller av andre juridiske årsaker;

–        for å håndheve våre vilkår og betingelser; og;

–        for å beskytte rettighetene våre, personvernet, sikkerheten eller eiendommene våre og/eller våre tilknyttede selskaper eller datterselskaper, deg eller andre.

Det eller de aktuelle Azolver-konsernet samler inn personopplysninger fra deg i landet du bor i. Vi, og de tredjepartene som vi deler dine personopplysninger med, hoster, lagrer og på annen måte håndterer denne informasjonen i landene innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits. EU-kommisjonen har så langt anerkjent Sveits for å gi tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger.

Vi vil sørge for at enhver overføring av dine personopplysninger fra ett land til et annet er i samsvar med de databeskyttelses- og personvernlovene som gjelder for oss.

OPPBEVARING AV DINE DATA

Vi vil bare beholde dine personlige så lenge det er nødvendig for formålene angitt i denne personvernerklæringen eller som kreves av regulatorisk lovgivning eller databeskyttelseslovgivning.

Vi beholder dataene dine som behandles for gjennomføring av en klientavtale 5 år etter utløpet av avtalen.

Vi vil beholde og bruke informasjonen din i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel hvis vi er pålagt å beholde dataene dine for å overholde gjeldende lover, løse tvister og håndheve våre avtaler og retningslinjer.

DINE RETTIGHETER KNYTTET TIL PERSONOPPLYSNINGER

Du har rett til å få tilgang til, oppdatere og endre personopplysninger vi har om deg. Du kan gjøre det ved å kontakte oss via e-post gdprcompliance@azolver.com.

Vi vil bare sende deg markedskommunikasjon når du har fortalt oss at du godtar å motta markedsførings- og reklamemeldinger. Du kan når som helst trekke deg fra å motta markedsførings- og reklamemeldinger via avmeldingslenken nederst i hver reklame-e-post du kan motta fra oss.

Under visse omstendigheter har du også rett til å be oss om å:

·      Begrens eller begrense vår bruk av dine personlige data

·      Slutt å bruke personopplysningene dine til bestemte formål

·      Fjerne eller slette personlige data om deg; eller

·      Gi dine personlige data til en tredjepartsleverandør av tjenester

Vær oppmerksom på at disse rettighetene ikke alltid gjelder, og det er visse unntak fra dem.

Vi må også bekrefte identiteten din før vi reagerer på visse forespørsler. Vi kan kanskje ikke svare på forespørselen din eller gi deg personopplysninger hvis vi ikke kan bekrefte identiteten din, eller myndighet til å sende forespørselen på andres vegne.

BESKYTTELSE AV DINE DATA

Vi sikrer, innenfor rammen av databeskyttelseslovgivningen, konfidensialiteten til klientdata og implementering av passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, ulovlig avsløring, utilsiktet tap, modifikasjon, ødeleggelse eller annen ulovlig behandling.

Vi vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen, og ingen overføring av din personlige informasjon vil finne sted til en organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten til din data og annen personlig informasjon.

HVORDAN DU KAN KONTAKTE OSS

Du kan kontakte oss med alle forespørsler om å utøve registrerte rettigheter og klager angående behandling av klientdata via e-post gdprcompliance@azolver.com eller per post: Azolver Eesti OÜ, Tornimäe 2, Tallinn, 10510.

 

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.