Azolver ønsker Complete POS velkommen. - Azolver

Azolver ønsker Complete POS velkommen.

Azolver Norge AS har besluttet å skille ut en del av virksomheten. Denne avgjørelsen markerer begynnelsen på en spennende ny fase, både for Azolver Norge AS og for det nyopprettede selskapet, Complete POS AS.

Complete POS AS blir ledet av de erfarne bransjeveteranene Gaute Ajer og Vidar Nilssen. De vil videreføre og forbedre betalingstjenestene som tidligere ble håndtert av Azolver Norge AS. Denne endringen er en del av Azolvers forpliktelse til å levere den høyeste kvaliteten på produkter og tjenester til sine kunder, samtidig som det sikres en mer fokusert og spesialisert tilnærming til kjernevirksomheten.

Hva betyr dette for våre kunder?
For våre eksisterende kunder vil denne endringen innebære en overgang til Complete POS AS for fremtidige betalingstjenester. Fra og med 1. april 2024, vil alle tjenester relatert til betaling håndteres av Complete POS AS. Vi ønsker å forsikre våre kunder om at denne overgangen vil være sømløs og uten ulemper.

Azolver Norge AS vil fortsette å levere en rekke andre kvalitetstjenester og produkter for frankering, godshåndtering og sporing og vårt engasjement for kundeservice og innovasjon forblir uendret.

Hvordan kan kunder foreta overgangen?
Kunder som ønsker å fortsette med betalingstjenester, kan enkelt tegne en ny avtale med Complete-POS AS. For å gjøre dette, vennligst send en epost til [angitt e-postadresse for Complete POS]. Vårt team er også tilgjengelig for å besvare eventuelle spørsmål og gi nødvendig støtte gjennom denne overgangsprosessen. Du kan kontakte oss på retail@azolver.com for mer informasjon.

Azolver Norge AS er takknemlig for den tilliten og støtten våre kunder har vist oss gjennom årene.

Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid og vil samtidig ønske Complete POS AS velkommen.

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.