Bring og posten - nye tjenester(produkter) fra høsten 2019 - Azolver

Bring og posten - nye tjenester(produkter) fra høsten 2019

For eksempel vil
– ‘Bedriftspakke’ i fremtiden hete ‘Pakke til bedrift’
– ‘Klimanøytral Servicepakke’ endres til ‘Pakke til hentested’

En fullstendig oversikt over gamle og nye navn, samt annen relevant informasjon finnes på – https://www.bring.no/tjenester/endringer

Vi anbefaler alle våre kunder til å bruke noen minutter til å gjøre seg kjent med endringene, samt å bruke siden aktivt dersom noe er uklart.

Hva betyr dette for deg som bruker av EdiPost løsningen?

Alle kunder vil ikke konverteres samtidig. Bring og Posten styrer tidspunkt for når den enkelte kunde skal konverteres til nye tjenester, og kontakter hver enkelt kunde i god tid før endringene trer i kraft. Hvis du ikke har mottatt informasjon fra de enda, skal du fortsette med de produktene du har tilgjengelig.

Så snart det er din tur til å konverteres, vil følgende melding dukke opp når du logger inn i EdiPost:

Ved å klikke på ‘Bytt nå’, vil du med et tasteklikk konvertere din egen konto, og meldingen over vil forsvinne. Man tvinges deretter til å logge ut og inn igjen for å få tilgang til de nye tjenestene.

Etter innlogging igjen vil du se at Bring og Posten fremkommer med nye tjenestenavn:

Dersom det oppstår problemer, eller dere har spørsmål, kontakt Azolver Norge AS på 22 33 93 00, eller kundesenter.no@azolver.com

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.